REGULAMIN SKLEPU Proficook.pl (obowiązujący od 1 stycznia 2017)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.proficook.pl , prowadzony jest przez firmę CTC Clatronic Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Brzeskiej 1, dalej zwany „Sprzedającym”, wpisany przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr :0000069004, Nr NIP:526-02-09-478, nr REGON: 012106380, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN. Kontakt e-mail: sklep@proficook.pl, Kontakt telefoniczny: 77 44 77 941.
 • 1.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wybranych towarów z branży AGD marki Profi Cook za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski.
 • 1.3 Wszystkie produkty dostępne w Proficook.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. ZAMÓWIENIE

 • 2.1. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego rejestracji w sklepie internetowym. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.
 • 2.2. Zamówienie na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane jest drogą elektroniczną poprzez dodanie produktu do koszyka zakupów na stronie sklepu, wyboru rodzaju dostawy i metody płatności. Złożenie zamówienia wymaga użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” widocznego w ostatnim kroku formularza zamówienia.
 • 2.2.1 Koszty dostawy są wskazane w zakładce  http://www.proficook.pl/content/koszty-i-czas-dostawy.html
 • 2.3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w najbliższy następujący po nich dzień roboczy.
 • 2.4. Przyjęcie poprawnego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną (e-mail: informujący o statusie zamówienia: potwierdzone, wysłane, anulowane, itp.) lub telefoniczną przez Sprzedającego (w przypadku podania błędnego adresu e-mail przez Kupującego).
 • 2.5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany. Do Niego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.
 • 2.6. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 • 2.7. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • 2.8. Kupujący dokonujący zamówień wraz z towarem otrzymują fakturę VAT/paragon. Kupujący decyduje o typie dokumentu zakupu w formularzu zamówienia.
 • 2.9. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 • 2.10. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 2.9.

3. PŁATNOŚĆ

 • 3.1 Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Proficook.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
  - Za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki
  - Przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU
  - Kartą płatniczą  za pośrednictwem systemu PayU
  - Gotówką przy odbiorze osobistym (w siedzibie firmy w Opolu, ul. Brzeska 1)
  - Przelewem na rachunek wskazany poniżej. 
  CTC Clatronic Sp. z o.o. ,  ul. Brzeska 1, 45-960 Opole
  Bank Polska Kasa Opieki S.A O/Opole 
  Numer rachunku: 90 1240 1633 1111 0000 2651 0235
 • 3.2. Zasady dokonywania płatności przez Kupujących za pośrednictwem Systemu PayU:
 • 3.2.1. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 • 3.2.2. Sprzedający na stronie www.proficook.pl udostępnia Kupującym odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku (w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego) lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej) współpracującego ze Spółką PayU S.A. przy obsłudze płatności w ramach Systemu PayU.
 • 3.2.3. W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Banku lub Centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami.

4. DOSTAWA

 • 4.1. Towary dostępne w sklepie internetowym wysyłane są jako przesyłki ubezpieczone za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka odbywa się wg zasad obowiązujących w firmie kurierskiej, a w szczególności jej regulaminu.
 • 4.2. Termin realizacji zamówienia, potwierdzonego przez Sprzedającego, wynosi od 1 do 4 dni roboczych, liczonych od daty wpłynięcia na konto Sprzedającego należności za dane zamówienie lub daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku dostaw w systemie za pobraniem.
 • 4.3. Koszt wysyłki towaru zamówionego pokrywa Sprzedający (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych).
 • 4.4. Firma kurierska dostarcza przesyłki o wadze do 30 kg w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli bezpośrednio do lokalu wskazanego przez Kupującego. Przesyłki  o wadze przekraczającej 30 kg są dostarczane w systemie „burta-burta”, co oznacza, że do obowiązków firmy kurierskiej należy rozładunek przesyłki z samochodu i ustawienie jej na podłożu.
 • 4.5. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosowanego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.1.

5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 5.1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • 5.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
 • 5.3. Oświadczenie należy złożyć za pomocą formularza (formularz odstąpienia od umowy), który należy przekazać Sprzedającemu za pomocą wiadomości elektronicznej lub listownej.
 • 5.4. Kupujący ma obowiązek zwrotu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • 5.5. Kupujący odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Towar należy odesłać na adres: CTC Clatronic Sp. z o.o. ,  ul. Brzeska 1, 45-960 Opole z dopiskiem: „ ODSTĄPIENIE OD UMOWY”
 • 5.6. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru.
 • 5.7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.
 • 5.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do momentu otrzymania zwrotu towaru

6. GWARANCJA /REKLAMACJA

 • 6.1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, objęte 24 miesięczną gwarancją obowiązującą na terenie Polski.
 • 6.2. Reklamację należy zgłosić za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: http://www.clatronic.pl/zwroty
 • 6.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji klient otrzyma informację zwrotną o sposobie odbioru sprzętu oraz o statusie reklamacji.
 • 6.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, na wskazane konto bankowe Kupującego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 7.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez Kupującego.
 • 7.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 • 7.3. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.z 2002 r.,Nr 101, poz. 926) gwarantujemy Państwu, że zebrane przez nas dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu prawidłowego i sprawnego wykonania usługi. Państwa dane adresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu prawidłowego dostarczenia zamówionego towaru.
 • 7.4. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od 01.01.2017r . Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

Poprzednie wersje regulaminu:
- obowiązujący do 31 grudnia 2016 - pobierz
- obowiązujący do 24 grudnia 2014 - pobierz